กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โสภิต เกิดผล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0847581165
อีเมล์ : -

อัญชลี แท่งทอง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3
เบอร์โทร : 0863339756
อีเมล์ : Lavenderlove2533@gmail.com

ว่าที่ร.ต. หญิงพรทิพย์ บุญขวัญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 099-3066524
อีเมล์ : Phonthip85@gmail.com